Vakantierooster

2018-2019

Herfstvakantie                   13 - 21 oktober 
Kerstvakantie                     22 december – 6 januari 
Voorjaarsvakantie             2 maart – 10 maart 
Tweede Paasdag               22 april 
Koningsdag                         27 april 
Meivakantie                        20 april – 5 mei 
Hemelvaartsdag                30 mei 
Dag na Hemelvaart           31 mei 
Tweede Pinksterdag         10 juni 
Zomervakantie                   6 juli – 19 augustus 

2019-2020

Herfstvakantie                   14 t/m 18 oktober 
Kerstvakantie                     23 december t/m 3 januari 
Na Open Dag                      17 februari
Voorjaarsvakantie             24 t/m 28 februari 
Pasen                                     13 en 14 april
Meivakantie                         24 april t/m 5 mei 
Hemelvaartsdag                 21 + 22 mei
Tweede Pinksterdag         1 juni
Zomervakantie                    13 juli t/m 21 augustus 

Studiedagen van het docententeam en nog in te vullen vrije dagen worden nader aangekondigd via de Jorakel en agenda op de website. Voor andere vakantiedagen dan hierboven genoemd biedt de Leerplichtwet, behoudens zeer gewichtige omstandigheden, geen mogelijkheid. Indien u van mening bent dat er sprake is van omstandigheden die de aanvraag van extra vrije dagen noodzakelijk maken, verzoeken wij u om tijdig, schriftelijk, contact op te nemen met de directie.