Vakantierooster

2019-2020

Herfstvakantie                     14 t/m 18 oktober 
Kerstvakantie                       23 december t/m 3 januari 
Na Open Dag                        17 februari
Voorjaarsvakantie               24 t/m 28 februari 
Goede vrijdag                       10 april
Pasen                                      13  april
Meivakantie                          24 april t/m 5 mei 
Hemelvaartsdag                  21 + 22 mei
Tweede Pinksterdag          1 juni
Zomervakantie                     13 juli t/m 21 augustus 

Studiedagen/roostervrije dagen: 19 augustus, 24 september, 6 januari, 21 januari, 25 maart, 23 juni.

 

2020-2021

Herfstvakantie                      19 t/m 23 oktober
Kerstvakantie                        21 december t/m 1 januari
Voorjaarsvakantie                15 t/m 19 februari
Tweede paasdag                    5 april
Koningsdag                           27 april
Meivakantie                           3 t/m 14 mei
Tweede pinksterdag             24 mei
Zomervakantie                     19 juli t/m 27 augustus

Studiedagen van het docententeam en nog in te vullen vrije dagen worden ook aangekondigd via de Jorakel en agenda op de website. Voor andere vakantiedagen dan hierboven genoemd biedt de Leerplichtwet, behoudens zeer gewichtige omstandigheden, geen mogelijkheid. Indien u van mening bent dat er sprake is van omstandigheden die de aanvraag van extra vrije dagen noodzakelijk maken, verzoeken wij u om tijdig, schriftelijk, contact op te nemen met de directie. Klik hier voor onze regels rondom verzuim en verlof.