Vakantierooster

2023-2024

herfstvakantie 16 t/m 20 oktober
kerstvakantie 25 december t/m 5 januari
voorjaarsvakantie 12 t/m 16 februari
tweede paasdag 1 april
meivakantie 29 april  t/m 10 mei
hemelvaartsdag 9 mei
tweede pinksterdag 20 mei
zomervakantie  8 juli t/m 16 augustus

Lesvrije dagen:  28 augustus, 12 januari, 4 maart, 2 april, 25 juni, 27 juni, 1 juli, 4 juli

Voor andere vakantiedagen dan hierboven genoemd biedt de Leerplichtwet, behoudens zeer gewichtige omstandigheden, geen mogelijkheid. Indien u van mening bent dat er sprake is van omstandigheden die de aanvraag van extra vrije dagen noodzakelijk maken, verzoeken wij u om tijdig, schriftelijk, contact op te nemen met de directie. Klik hier voor onze regels rondom verzuim en verlof.