Vakantierooster

2021-2022

 

herfstvakantie
kerstvakantie
voorjaarsvakantie
tweede paasdag
koningsdag
meivakantie
hemelvaartsdag
tweede pinksterdag
zomervakantie 

25 t/m 29 oktober
27 dec t/m 7 januari
28 februari t/m 4 maart
18 april
27 april
25 april  t/m 06 mei
26 mei
6 juni
18 juli t/m 26 augustus

Studiedagen/roostervrije dagen: 30 augustus, 10 januari, 25 januari, 15 april, 27 mei, 27 juni, 14 juli. Houd ook onze nieuwsbrief De Jorakel in de gaten.

Voor andere vakantiedagen dan hierboven genoemd biedt de Leerplichtwet, behoudens zeer gewichtige omstandigheden, geen mogelijkheid. Indien u van mening bent dat er sprake is van omstandigheden die de aanvraag van extra vrije dagen noodzakelijk maken, verzoeken wij u om tijdig, schriftelijk, contact op te nemen met de directie. Klik hier voor onze regels rondom verzuim en verlof.