Vakantierooster

2022-2023

herfstvakantie 24 t/m 28 oktober
kerstvakantie 26 december t/m 6 januari
voorjaarsvakantie 20 t/m 24 februari
tweede paasdag 10 april
meivakantie 24 april  t/m 5 mei
hemelvaartsdag 18 mei
tweede pinksterdag 29 mei
zomervakantie  17 juli t/m 25 augustus

Lesvrije dagen:  29 augustus, 20 januari, 7 april, 19 mei, 26 juni, 27 juni, 13 juli.

Voor andere vakantiedagen dan hierboven genoemd biedt de Leerplichtwet, behoudens zeer gewichtige omstandigheden, geen mogelijkheid. Indien u van mening bent dat er sprake is van omstandigheden die de aanvraag van extra vrije dagen noodzakelijk maken, verzoeken wij u om tijdig, schriftelijk, contact op te nemen met de directie. Klik hier voor onze regels rondom verzuim en verlof.