Vakantierooster

2020-2021

herfstvakantie
kerstvakantie
maandag na Open Dag
voorjaarsvakantie
tweede paasdag
koningsdag
meivakantie
tweede pinksterdag
zomervakantie 

19-10 t/m 23-10
21-12 t/m 01-01
08-02
15-02 t/m 19 -02
05-04
27-04
03-05 t/m 14-05
24-05
19-07 t/m 27-08

Studiedagen/roostervrije dagen: 24 augustus, 26 oktober, 27 oktober, 4 januari, 28 juni, 29 juni.

Studiedagen van het docententeam en nog in te vullen vrije dagen worden ook aangekondigd via de Jorakel en agenda op de website. Voor andere vakantiedagen dan hierboven genoemd biedt de Leerplichtwet, behoudens zeer gewichtige omstandigheden, geen mogelijkheid. Indien u van mening bent dat er sprake is van omstandigheden die de aanvraag van extra vrije dagen noodzakelijk maken, verzoeken wij u om tijdig, schriftelijk, contact op te nemen met de directie. Klik hier voor onze regels rondom verzuim en verlof.