Kwaliteit

Iedere dagen werken we met zo'n 25 mensen aan de kwaliteit van het onderwijs en leerlingbegeleiding op de Jorismavo. We werken planmatig, dat wil zeggen dat we eerst bepalen waarom we doen wat we doen, wat we precies gaan doen en hoe we dat gaan doen. Vervolgens evalueren we onze plannen: hebben we bereikt wat we wilden bereiken? En we stellen onze plannen, wanneer nodig, bij. 

Het koersplan van de Scholengroep Rijk van Nijmegen 2018-2022 vormt de basis voor ons schoolplan. Het huidig schoolplan loopt tot 2017, zodra het schoolplan 2018-2022 af is, is het in te zien via de website. 

Het meten van de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding doen we op verschillende manieren. Zo kijken we naar de examenresultaten, de doorstroomcijfers en de gegevens uit tevredenheidsenquetes. 

Op www.scholenopdekaart.nl vindt u veel informatie over de kwaliteit van de Jorismavo.