Kwaliteit

Iedere dag werken we met zo'n 40 mensen aan de kwaliteit van het onderwijs en leerlingbegeleiding op de Jorismavo. We werken planmatig, dat wil zeggen dat we eerst bepalen waarom we doen wat we doen, wat we precies gaan doen en hoe we dat gaan doen. Vervolgens evalueren we onze plannen: hebben we bereikt wat we wilden bereiken? En we stellen onze plannen, wanneer nodig, bij. 

Het koersplan van de Scholengroep Rijk van Nijmegen 2018-2022 vormt de basis voor ons schoolplan. We hebben ons schoolplan 2018-2022 'Dromen waarmaken' genoemd. In het schoolplan beschrijven we onze missie en visie en de vier ambities waaraan we gaan werken. Ook leest u welke effecten we in 2022 bereikt willen hebben. 

Het meten van de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding doen we op verschillende manieren. Zo kijken we naar de examenresultaten, de doorstroomcijfers en de gegevens uit tevredenheidsenquetes. 

In januari 2018 bracht de onderwijsinspectie voor het laatst een bezoek aan onze school. Ze onderzochten de kwaliteit op drie standaarden: pedagogisch klimaat, didactisch handelen en zicht op ontwikkeling en begeleiding. We scoorden daarbij twee keer goed en één keer voldoende. In het rapport prees de jury de manier waarop leerlingen begeleid worden en de aandacht voor leerlingen die wat extra's nodig hebben. U leest de uitkomsten in het juryrapport

Op www.scholenopdekaart.nl vindt u veel informatie over de kwaliteit van de Jorismavo zoals examenresultaten, doorstroomgegevens en tevredenheidscijfers.