Kwaliteit

Iedere dag werken we met zo'n 40 mensen aan de kwaliteit van het onderwijs en leerlingbegeleiding op de Jorismavo. We werken planmatig, dat wil zeggen dat we eerst bepalen waarom we doen wat we doen, wat we precies gaan doen en hoe we dat gaan doen. Vervolgens evalueren we onze plannen: hebben we bereikt wat we wilden bereiken? En we stellen onze plannen, wanneer nodig, bij. 

Het koersplan van @voCampus 2023-2026 vormt de basis voor ons schoolplan. Ons schoolplan kunt u hier vinden. 
Ons schoolplan is de leidraad voor ons onderwijs en bevat speerpunten die we samen hebben geformuleerd. We beschrijven eerst onze missie, visie en ambities voor de komende vier jaar. Volgens beschrijven we hoe we deze ambities gaan waarmaken en wat de effecten zijn in 2027. Tot slot wordt beschreven hoe we de kwaliteitszorg, ons personeelsbeleid en ons financiële beleid organiseren.

Op www.scholenopdekaart.nl vindt u veel informatie over de kwaliteit van de Jorismavo zoals examenresultaten, doorstroomgegevens en tevredenheidscijfers.