Burgerschap en MAS

De Jorismavo vindt burgerschapsvorming erg belangrijk. Hierbij gaat het zowel om kennis (weten), kunnen (doen) en houdingen (willen) met betrekking tot democratie, participatie en identiteit. Aspecten van burgerschapsvorming komen daarom terug in het curriculum van verschillende vakken. Deze onderdelen en de stage tellen mee voor het portfolio Burgerschap. Het gemiddelde van de onderdelen van leerjaar 1, 2 en 3 telt mee voor het examenvak maatschappijleer1 in het vierde leerjaar. 

Maatschappelijke stage

We hebben ervoor gekozen de maatschappelijke stage voort te zetten, ook al is die niet meer wettelijk verplicht. De doelen van de stage zijn onder andere gericht op participatie, maar ook democratie en identiteit worden door de stage direct of indirect aan de orde gesteld. We vinden het belangrijk dat leerlingen leren wat hun rol in de maatschappij is en kan zijn. Daarnaast is een stage een heel goede manier om erachter te komen welke sector wel of niet bij je past. Daarom mogen onze leerlingen behalve in de non-profit sector ook in een commerciële omgeving stage lopen. 

De stage begint in de school met corveetaken en activiteiten voor het goede doel. De school is immers de oefenplaats voor de maatschappij. In klas 3 gaan de leerlingen echt op stage.