Protocol dyslexie en dyscalculie

Hieronder vindt U de herziene versie van het protocol dyslexie en dyscalculie van de Jorismavo. In dit protocol wordt beschreven hoe de Jorismavo omgaat met kinderen met dyslexie en dyscalculie, vanaf het moment van plaatsing op de Jorismavo in de brugklas tot en met het eindexamen in de vierde klas.

Download het protocol

Klik hier voor het bestellen van gratis hulpmiddelen t.b.v. dyslectici.