wiskunde

 

'Fijn, wiskunde!'

Dat horen we graag. Wiskunde is orde scheppen in de ideeën en gedachten in je hoofd. Wiskunde is veel meer dan rekenen alleen. Wiskunde is geweldig.

Een belangrijk hulpmiddel is de wiskundige taal. Het goed aanleren van deze taal is erg belangrijk. Op de Jorismavo werken we met de methode Moderne Wiskunde. Het leerboek is zo opgebouwd dat de leerlingen extra oefening krijgen als dat nodig is, óf volgens de standaard route werken, óf extra uitdaging krijgen.


Veel leerlingen vinden wiskunde echt leuk.  Onze docenten wiskunde zijn ervan overtuigd: wiskunde kan iedereen als je de uitleg goed volgt en het huiswerk goed bijhoudt.

 

wiskundeles