Profielwerkstuk

Het profielwerkstuk is een werkstuk dat je maakt in klas vier over het door jou gekozen profiel. In dat werkstuk ga je antwoord geven op een vraag die je jezelf gesteld hebt. Je gaat dus een onderzoek doen.

Om antwoord op je onderzoeksvraag te verkrijgen gebruik je verschillende informatiebronnen. Dat kunnen boeken, internetsites, cd’s, brochures, films, vraaggesprekken met mensen, enquêtes e.d. zijn. Een enquête of een interview is verplicht.

Alle bruikbare informatie ga je verwerken zodat je een mooi verslag krijgt, van minimaal tien en maximaal vijftien kantjes.

Je sluit je werkstuk af met een (mondelinge) presentatie.

Profielwerkstuk boekje download

De data zijn als volgt:

  • 14 november: 3e en 4e uur
  • 12 december 1e en 2e uur
  • 16 januari 3e en 4e uur
  • 20 februari 1e en 2e uur