Profielwerkstuk

Het profielwerkstuk is een werkstuk dat je maakt in klas vier over het door jou gekozen profiel. In dat werkstuk ga je antwoord geven op een vraag die je jezelf gesteld hebt. Je gaat dus een onderzoek doen.

Om antwoord op je onderzoeksvraag te verkrijgen gebruik je verschillende informatiebronnen. Dat kunnen boeken, internetsites, cd’s, brochures, films, vraaggesprekken met mensen, enquêtes e.d. zijn. Een enquête of een interview is verplicht.

Alle bruikbare informatie ga je verwerken zodat je een mooi verslag krijgt, van minimaal tien en maximaal vijftien kantjes.

Je sluit je werkstuk af met een (mondelinge) presentatie.

Profielwerkstuk boekje download

De data zijn als volgt:

Overzicht data, groepsindeling en planning profielwerkstuk 2018 - 2019 

Introductie: week 37 in les Nederlands en profiel vak.

Profiel- sessie 1 met begeleiding vakdocent:

 • week 38 dinsdag 18 september 3e uur

 Profiel- sessie 2 met begeleiding vakdocent:

 • week 3 dinsdag 15 januari 2e en 3e uur

 Werksessie met studiebegeleiding: (tijdens de studielessen)

 • week 39 (24 t/m 28 september)
 • week 40 (01 t/m 5 oktober)
 • week 45 (05 t/m 9 november)
 • week 46 (12 t/m 16 november)
 • week 49 (03 t/m 07 dezember)
 • week 50 (10 t/m 14 dezember)
 • week 05 (28 jan. t/m 01 februari)
 • week 06 (04 t/m 08 februari)
 • week 07 (11 t/m 15 februari)

Inleveren kladversie bij vakdocent in week 8 (18-22 feb.2019) of mogelijk eerder.

Inleveren netversie bij vakdocent: week 11 vrijdag 15 maart 2019