nask

Vanaf klas 2 krijgen de leerlingen van onze school het vak nask; een combinatie van de vakken natuurkunde en scheikunde. We gebruiken de methode Pulsar. In elk hoofdstuk wordt duidelijk aangegeven welke onderwerpen thuis horen bij natuur- danwel scheikunde. De methode bestaat uit een leerboek, twee activiteitenboeken en een uitgebreide online leeromgeving. Zo kun je op verschillende manieren kennis opdoen en vaardigheden oefenen! Je kunt op de Jorismavo examen doen in het vak nask-1 waarin vooral natuurkundige onderwerpen aan bod komen. 

Tijdens de lessen leer je niet alleen uit het boek, maar we doen ook verschillende proefjes. Je krijgt dan een labjas aan en een veiligheidsbril op. Je leert werken met een gasbrander en doet proefjes waarbij je met chemische stoffen werkt. In ons mooie praktijklokaal doen we allerlei natuurkundige en scheikundige proeven waarbij veiligheid natuurlijk voorop staat.