Gezonde school

De gezondheid van onze leerlingen vinden we belangrijk. We werken samen met een aantal partners om de gezondheid van onze leerlingen te bevorderen.

  • We organiseren samen met Bindkracht10 van de gemeente Nijmegen pauzesport op ons eigen sportcourt op het schoolplein. 

  • Samen met de GGD en het Voedingscentrum kijken we kritisch naar het aanbod van de schoolkantine. De Jorismavo voldoet aan de richtlijnen van het voedingscentrum, richtlijnen gezondere kantines. We hebben de gouden kantineschaal mogen ontvangen. Meer informatie is te vinden op https://gezondeschoolkantine.voedingscentrum.nl. Elk jaar brengen we het aanbod van de kantine in kaart met de Kantinescan en rapporteren we de uitkomst aan de directie. 

  • De Jorismavo heeft een rookvrij schoolplein. Leerlingen, docenten en ouders roken niet op het schoolplein voor, tijdens of na schooltijd.