Informatie- en ouderavonden

Aan het begin van elk nieuw schooljaar vindt er voor elk leerjaar een informatieavond plaats. Op deze avond worden de ouders/verzorgers ingelicht over alle zaken die van belang zijn voor het betreffende leerjaar. Ouders/verzorgers kunnen op deze avond hun vragen omtrent de algemene gang van zaken of juist omtrent het specifieke leerjaar stellen.
Binnen elke klas bespreken de ouders/verzorgers samen met de mentor vervolgens de groepsaangelegenheden.

U kunt in de agenda op de site kijken voor de actuele data van de komende informatieavonden.

Betrokkenen ontvangen bericht voorafgaand aan een informatieavond.

Er zijn elk jaar twee ouderavonden, één in maart en één in september.

De PowerPoint presentatie van de ouderavond klas 4  in september vindt u hier

Volg deze link voor een filmpje over keuzebegeleiding en LOB klas 2

Volg deze link voor een filmpje over keuzebegeleiding en LOB klas 3