Protocol info gescheiden ouders

Ouders hebben recht op informatie over hun kind. Ouders die scheiden behouden het gezag over hun minderjarige kind(eren). De school heeft de wettelijke plicht beide ouders gelijk te behandelen. De Jorismavo heeft in een protocol vastgelegd hoe de school omgaat met deze verplichting.

U kunt het protocol per e-mail of telefonisch bij ons opvragen.