Toetsbeleid

Het belangrijkste doel op de  Jorismavo is dat onze leerlingen, met ondersteuning op maat, in staat zijn om succesvol hun schoolloopbaan te doorlopen en vervolgen. In die ondersteuning op maat zit de kracht van de school. Om deze ondersteuning op maat te kunnen bieden houden wij goed zicht op de ontwikkeling en leerbehoeften van iedere leerling.

Een belangrijk hulpmiddel om dit inzicht te verkrijgen is kwalitatief hoogwaardige toetsing. Kwaliteit van toetsing zit niet alleen in het gebruik van kwalitatief goede toetsen, maar ook in een heldere visie op toetsing en duidelijke afspraken op het gebied van toetsing die schoolbreed gedragen worden. De visie, kaders en afspraken op het gebied van toetsing die binnen de Jorismavo zijn afgesproken, zijn in dit toetsbeleid beschreven.

Meer informatie vindt u in dit document: Toetsbeleid Jorismavo.