Begeleiders Passend Onderwijs

 

Begeleiders Passend onderwijs (BPO)

De begeleiders passend onderwijs (BPO’ers) werken vanuit het samenwerkingsverband op vaste locaties van de vo-scholen. De begeleiders passend onderwijs werken samen met de professionals op school aan het versterken van de basisondersteuning van de school. 

Deze begeleiding kan bestaan uit het ondersteunen/ coachen van het docententeam, begeleiding van groepen leerlingen of klassen en/of uit individuele leerlingondersteuning. Het betreft dan bijvoorbeeld gesprekken met de leerling, coaching, planning van het huiswerk, weerbaarheidstraining, faalangstreductietraining, teamvoorlichting, mentorondersteuning en klassenobservaties. De Jorismavo kiest hierbij voor kortdurende begeleiding gericht op het zo goed mogelijk hervatten van het reguliere leerproces. 

Claus van Aanhold en Hanneke Hoetmer zijn de begeleiders passend onderwijs op de Jorismavo. 

Cluster 2 ondersteuning door Kentalis

De extra ondersteuning voor cluster 2 leerlingen in het regulier onderwijs wordt gegeven door een medewerker van Kentalis georganiseerd en is voor individuele leerlingen. Cluster 2-leerlingen krijgen een arrangement toegewezen. Op de Jorismavo zitten leerlingen met een light of medium arrangement.

Thijs Hermus is onze ambulant begeleider vanuit Kentalis.