Begeleiders Passend Onderwijs

 

Cluster 3 en 4

De begeleiding vanuit cluster 3 en 4 kan bestaan uit individuele leerlingondersteuning, begeleiding van groepen leerlingen of klassen en/of  het ondersteunen van het docententeam. Het betreft dan bijvoorbeeld gesprekken met de leerling, coaching, planning van het huiswerk, weerbaarheidstraining, faalangstreductietraining, teamvoorlichting, mentorondersteuning en klassenobservaties. De Jorismavo kiest hierbij voor kortdurende begeleiding gericht op het zo goed mogelijk hervatten van het reguliere  leerproces. 

Cluster 2

De extra ondersteuning voor cluster 2 leerlingen in het regulier onderwijs wordt gegeven door een medewerker van Kentalis georganiseerd en is voor individuele leerlingen. Cluster 2-leerlingen krijgen een arrangement toegewezen. Op de Jorismavo zitten leerlingen met een light of medium arrangement.