PestPreventieBeleid

“Alle leerlingen en volwassenen gaan RESPECTVOL met elkaar om.”

Pestgedrag is een onderdeel van sociaal groepsgedrag. Het komt dus ook op de Jorismavo voor.

We vinden het belangrijk dat de leerlingen op de Jorismavo zich veilig voelen en dat er op respectvolle wijze met elkaar wordt omgegaan. Daarom heeft ons PestPreventieTeam een beleid geschreven rondom pestpreventie en de aanpak van pesten op school.

Het beleid is in eerste instantie gericht op pestpreventie om het pestgedrag zoveel mogelijk te voorkomen. Ter preventie wordt er actief geïnvesteerd in een positief schoolklimaat, zowel binnen als buiten de lessen. Dit gebeurt in alle leerjaren, maar de nadruk ligt hierbij op de eerste klas. Op deze wijze wordt er aan de start van de schooltijd op de Jorismavo een belangrijke basis gelegd om de kans op pestgedrag in de latere leerjaren te minimaliseren.

Naast preventie zijn er tevens interventies die worden ingezet op het moment dat er onverhoopt toch sprake is van een klacht over pesten of  een pestsituatie. Hierbij is het van belang dat de leerling die zich gepest voelt, serieus genomen wordt en vertrouwen heeft dat hij/zij wordt geholpen om het pesten te stoppen. Het PestPreventiePlan (PPP) is  een schoolbreed gestructureerd stappenplan welke ingezet kan worden vanaf een eerste klacht rondom pestgedrag.

Uitgangspunten als basis voor het PestPreventieBeleid op de Jorismavo

  • Op de Jorismavo vinden we het belangrijk dat er een sociaal veilig klimaat heerst, zodat leerlingen met plezier naar school komen en binnen een gevoel van veiligheid kunnen leren en ontwikkelen. We accepteren niet dat er gepest wordt.
  • Er is een PestPreventieTeam actief op school.
  • De school legt de nadruk op een preventieve aanpak op het gebied van pesten.
  • De school heeft een duidelijk plan van aanpak als reactie op pestincidenten.
  • Het personeel en de leerlingen zijn op de hoogte van het plan van aanpak.
  • De Jorismavo heeft de visie dat zowel personeel, leerlingen en ouders medeverantwoordelijk zijn bij het voorkomen, dan wel stoppen van pestgedrag op school.

Zie onderstaande link voor inzage in het PestPreventieBeleid. In Bijlage 4 van dit document vindt u tevens het PestPreventiePlan.

Download het PestPreventieBeleid