Slaag/zakregeling

Voor vmbo-T, schooljaar 2019-2020

 

Vereisten om te slagen voor het eindexamen vmbo schooljaar 2019-2020   

a.

 

Het gemiddelde van bij het centraal examen behaalde cijfers: 5,5 of hoger;

en b.

Nederlandse taal

Voor het vak Nederlandse taal ten minste het eindcijfer 5;

en c.

met inachtneming van de eisen genoemd bij punt b

 

voor één examenvak eindcijfer 5 of hoger, voor overige examenvakken eindcijfer 6 of hoger;

of

voor één examenvak het eindcijfer 4, voor overige examenvakken eindcijfer 6 waarvan ten minste één eindcijfer 7 of hoger;

of

voor twee examenvakken het eindcijfer 5, voor overige examenvakken eindcijfer 6 of hoger waarvan ten minste één eindcijfer 7 of hoger;

en d.

 

voor het vak lichamelijke opvoeding en het kunstvak uit het gemeenschappelijk deel een “voldoende” of “goed”;

en e.

 

voor het profielwerkstuk “voldoende” of “goed”.

update: 27/10/2019