Medezeggenschap

We vinden het belangrijk om met elkaar te spreken over de school, het onderwijs, de leerlingbegeleiding en de organisatie. Formeel doen we dat in de medezeggenschapsraad. In de MR zitten twee personeelsleden van de Jorismavo en twee ouders. 

In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraak (GMR) van de Scholengroep Rijk van Nijmegen heeft namens de Jorismavo één ouder zitting.

Jaarplanning 2019-2020

De vergaderdata voor komend schooljaar zijn als volgt vastgesteld:

  • 2 september (komt te vervallen)
  • 22 oktober
  • 3 december
  • 5 februari
  • 17 maart
  • 12 mei
  • 16 juni

De vergaderingen zijn van 19.30 tot 21.30 uur.

U kunt met ons contact opnemen door een e-mail te sturen naar mr@jorismavo.nl.

Het Jaarverslag MR  kunt u hier downloaden.               

Het jaarplan kunt u hier downloaden.