Medezeggenschap

We vinden het belangrijk om met elkaar te spreken over de school, het onderwijs, de leerlingbegeleiding en de organisatie. Formeel doen we dat in de medezeggenschapsraad. In de MR zitten twee personeelsleden van de Jorismavo en twee ouders. 

In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de @voCampus heeft namens de Jorismavo één ouder zitting.

U kunt met ons contact opnemen door een e-mail te sturen naar mr@jorismavo.nl.

Het jaarplan kunt u hier downloaden.         

Het jaarverslag kunt u hier downloaden.