Medezeggenschap

We vinden het belangrijk om met elkaar te spreken over de school, het onderwijs, de leerlingebegeleiding en de organisatie. Formeel doen we dat in de medezeggenschapsraad. In de MR zitten twee personeelsleden van de Jorismavo en twee ouders. 

In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraak (GMR) van de Scholengroep Rijk van Nijmegen heeft namens de Jorismavo één ouder zitting.

Jaarplanning 2018-2019

De vergaderdata voor komend schooljaar zijn als volgt vastgesteld:

  • 4 september
  • 30 oktober
  • 3 december
  • 5 februari
  • 19  maart
  • 7 mei
  • 18 juni

De vergaderingen zijn van 19.30 tot 21.30 uur.

Het Jaarverslag MR  kunt u hier downloaden.