Leergeld Nijmegen

Vanaf 1 augustus 2021 is de Wet voor de vrijwillige ouderbijdrage aangescherpt. De verandering houdt in dat alle kinderen kunnen meedoen aan de activiteiten van school, ook wanneer ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen. Dit is een belangrijke verandering, waardoor alle kinderen kunnen meedoen. Dit betekent voor u dat Leergeld Nijmegen de factuur voor de ouderbijdrage, excursies en schoolreizen dan ook niet meer betaalt met ingang van het schooljaar 2022-2023.

Gelukkig kan Leergeld nog steeds helpen: denk hierbij aan activiteiten in de vrije tijd op het gebied van sport, cultuur of een laptop als uw dochter / zoon start in de Brugklas of een fiets. En nog veel meer !
Kijk voor meer informatie op de website van Leergeld wat we voor uw kind(eren) kunnen betekenen.


Contact met Leergeld Nijmegen

telefoon: 024 323 76 44. Bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur.

e-mail: info@leergeldnijmegen.nl

website: www.leergeldnijmegen.nl