economie

Iedere dag ben je bezig met economie. Denk maar eens aan de besteding van je zakgeld of aan de rente op je spaarrekening. Of aan het loon van je bijbaantje. Bij economie gaat het om armoede en rijkdom, om schaarste en welvaart.

In proefwerken en op het examen wordt niet alleen kennis gevraagd. Je moet ook allerlei vaardigheden beheersen. Zo moet je berekeningen uitvoeren, kunnen omgaan met statistische gegevens, conclusies trekken uit een artikel en een eigen mening over iets geven.

Om dit alles onder de knie te krijgen werken we met de methode Pincode.

Na iedere paragraaf in het informatieboek vind je in je werkboek basisopdrachten en meestal ook een ICT-opdracht. Hiermee kun je zelf nagaan of je hebt begrepen wat er in de tekst staat. En of je die kennis ook kunt toepassen.

Het vak economie speelt zich niet alleen af in de klas. Economie is overal. Om die reden gaan we ook onderzoeksopdrachten uitvoeren. Je leert hoe je het best een economisch onderzoek kunt opzetten en uitvoeren. Je leert ook hoe je de uitslag van zo’n onderzoek kunt presenteren.

In de vierde klas ben je dan goed voorbereid op het maken van het profielwerkstuk en het succesvolg afleggen van je examen!