Voorzieningen

De Jorismavo heeft een eigen beleid ten aanzien van leerlingen met dyslexie ontwikkeld. De praktische uitvoering is vastgelegd in het Protocol Dyslexie. Op onze school  is dit protocol op alle leerlingen van toepassing die een door een deskundige vastgestelde hulpvraag hebben. Dus niet alleen leerlingen met dyslexie, maar ook leerlingen met adhd, pdd-nos, dyscalculie enz. maken gebruik van de in het protocol beschreven voorzieningen. Bij deze voorzieningen moet u denken aan: auditieve ondersteuning bij proefwerken, mondeling herkansen van overhoringen, gebruik van laptop of andere ICT ondersteuning in de klas. Er is veel mogelijk.

Binnen de school is mevrouw Andrea Jakobi het aanspreekpunt voor het gebruik maken van extra voorzieningen.