Lessentabel

Leerjaar 1       2        3

 

du/nask

3

 

du+nask

4
nederlands 4 4 4 3 4
engels 3 3 3 3 3
duits 3 3 3/ 0 3 4
aardrijkskunde 2 2 2 2 4
geschiedenis 2 2 2 2 4
biologie 2 2 3 3 4
wiskunde 4 4 4 3 4
natuur-scheikunde (nask)   2 0 /3 3 4
economie   2 3 3 4
handvaardigheid* 2 2 2 2 4
tekenen* 2 1      
techniek* 2 1      
culturele en kunstzinnige vorming     1 1  
maatschappijleer         1
lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2
taal of rekenvaardigheidsles 1 1 1 1  
mentoruur (incl LOB) 2 2 2 2 2
 

 

Totaal

 

 

31

 

 

33

 

 

32

 

 

33

 

 

28-30

 

* De vakken handvaardigheid (Hv), tekenen (Te) en techniek (Tn) vormen samen de vakgroep beeldend vormen. In klas 4 is BV het examenvak, met de praktische specialisatierichting handvaardigheid.