Lessentabel

Leerjaar

1

2

3

nask

3

du

du-nask

4

Nederlands

4

4

4

3

4

Engels

3

3

3

3

3

Duits

3

3

 

3

4

aardrijkskunde

2

2

2

2

3,5

geschiedenis

2

2

2

2

4

biologie

2

2

3

3

3,5

wiskunde

4

4

4

3

4

natuur-scheikunde

 

2

3

3

4

economie

 

2

3

3

3,5

handvaardigheid *

2

2

2

2

4

tekenen *

2

1

 

 

 

X21*

2

1

 

 

 

culturele en kunstzinnige vorming

 

 

1

1

 

maatschappijleer

 

 

 

 

1

lichamelijke opvoeding

2

2

2

2

2

vaardigheidsles***

1

1

1

1

 

mentoruur

1

1

1

1

 

studie-uur

1

1

1

1

1

keuze-uur

 

 

 

 

2

* De vakken handvaardigheid, tekenen en X21 vormen samen de  sectie beeldend vormen. In klas 4 is BV het examenvak, met de praktische specialisatierichting handvaardigheid.