Ouderbijdrage

Onderwijs kost geld. De overheid vergoedt het grootste deel van de kosten voor het onderwijs, maar deze bijdrage is niet voldoende om alle activiteiten te bekostigen. Denk hierbij aan excursies, workshops, etc. Daarom vragen we van ouders een vrijwillige bijdrage. Een wettelijke verplichting tot het betalen van deze bijdragen is er niet.  Echter, zonder deze bijdrage kunnen we deze activiteiten en voorzieningen niet bieden.

Ieder jaar wordt de hoogte van de ouderbijdrage in overleg met de oudergeleding van de MR vastgesteld. 

Voor alle leerjaren wordt een ouderbijdrage van € 75,- per leerling gevraagd voor de activiteiten.

Voor leerjaar 1 komt daar een aparte bijdrage bij voor het kamp van € 100,- en voor leerjaar 4 een bijdrage voor de buitenlandreis van € 300,-

Wanneer een leerling in de 4e klas een 7e vak wil volgen, worden hiervoor kosten van €50,- in rekening gebracht. 

Voor de inning van deze gelden ontvangt u aan het begin van het schooljaar via het betaalsysteem WIS-Collect een email met daarin het verzoek tot betaling. Meer informatie ontvangt u in de betreffende mail.

Stichting Leergeld Nijmegen vindt het belangrijk dat kinderen die leven in armoede mee kunnen doen en niet worden buitengesloten. Meer informatie treft u hier aan.

Ouderbijdrage 

   
Klas 1
Leerlingactiviteiten, culturele activiteiten, werkweek, sportactiviteiten  €75,00
Kamp  €100,00
   
Klas 2
Leerlingactiviteiten, culturele activiteiten, werkweek, sportactiviteiten  €75,00
   
Klas 3
Leerlingactiviteiten, culturele activiteiten, excursies, sportactiviteiten  € 75,00
   
Klas 4
Leerlingactiviteiten, culturele activiteiten  € 75,00
Buitenlandreis  €300,00
Extra kosten 7e vak € 50,00