Privacy statement

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is vastgelegd hoe we met persoonsgegevens om dienen te gaan. We hebben onze afspraken vastgelegd in ons Privacy Statement.