Privacy statement

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is vastgelegd hoe we met persoonsgegevens om dienen te gaan. We hebben onze afspraken vastgelegd in ons Privacy Statement. 

Het Privacyreglement van de @voCampus vindt u hier