Ouderwerkgroep

Wat is de ouderwerkgroep?

Op de Jorismavo is een ouderwerkgroep (OWG) actief. Zij denkt en praat mee over de gang van zaken op school en vormt daarbij onder andere een klankbord voor de directie. Op deze manier helpen de ouders mee om de kwaliteit van de school te bewaken en te verhogen. De werkgroep krijgt informatie van de directie, een vakdocent of andere deskundigen. Maar in de OWG is eveneens ruimte om uw op- en aanmerkingen en suggesties te laten horen. Binnen de werkgroep komen individuele problemen niet aan de orde. Hiervoor kunt u terecht bij de mentor of de directie.

Wat doet de ouderwerkgroep?

De OWG komt zes avonden per jaar samen op school. Bij de vergaderingen is ten minste één van de directieleden aanwezig. De bijeenkomsten zijn openbaar; u bent dus altijd welkom. 

De OWG organiseert daarnaast één keer per jaar een thema-avond voor alle ouders en verzorgers. Ook ondersteunt zij activiteiten van school.

Wie zitten er in de ouderwerkgroep?

De OWG bestaat uit een aantal enthousiaste en betrokken ouders. We streven ernaar dat er per klas in ieder geval één ouder in de werkgroep zit. De voorzitter en secretaris worden onderling gekozen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de OWG? Dat kan via dit e-mailadres ter attentie van ouderwerkgroep. Op deze manier meldt u zich tevens het makkelijkste aan als nieuw lid. Verder is het mogelijk om vrijblijvend een vergadering bij te wonen, de data staan vermeld in de agenda op de  site.

Aanmelden

Wilt ook u meedenken over de gang van zaken op school? Word dan lid van de OWG!

In verband met de wet op de privacy worden de notulen van de OWG-vergaderingen niet op de website getoond.

Wilt u toch de notulen van de OWG-vergaderingen inzien, stuur dan een e-mail naar dit e-mailadres ter attentie van ouderwerkgroep.