Lichamelijke opvoeding

Met de overstap naar ons nieuwe gebouw in 2020 kregen we er een prachtige sporthal bij gelegen naast de school. Een hele verbetering omdat we eerder een gemeentelijke zaal huurde. De sporthal wordt gedeeld met buurschool het Rijks en is daarom uitgerust met 3 afzonderlijke zalen met ieder uitgebreide mogelijkheden. Mede door deze zaal is er ruimte gekomen om nog meer richting te geven aan de inhoudelijke eisen van het vak. Er ontstond zelfs een mogelijkheid om het aantal uren lichamelijke opvoeding in de onderbouw te verhogen.

Met het vak lichamelijke opvoeding dragen we bij aan de beweegtijd van onze leerlingen. In onderbouw met 3 lesuren in de week en in de bovenbouw met 2 lesuren in de week. Tijdens deze lessen is tijd voor een breed aanbod aan onderdelen die uiteindelijk de exameneisen voor het vak dekken. Ook is er veel aandacht voor cognitieve en sociaal emotionele aspecten waardoor sport echt een middel is dat op veel aspecten bedraagt aan de ontwikkeling van onze leerlingen.

Cijfers geven doen we niet, leerlingen worden alleen beoordeeld met onvoldoende, voldoende of goed. Niet alleen op vaardigheid maar juist ook op zaken als inzet, samenwerking en verzorging van de juiste kleding. Hierdoor kunnen we voor iedere leerlingen maatwerk leveren en gaat het veel meer om persoonlijke ontwikkeling dan om het meten met de groep. Onze lessen lichamelijke opvoeding zijn voor iedereen en geven gelijke kansen aan iedere beweger.