SOP

De Jorismavo is een reguliere school voor voorgezet onderwijs en biedt onderwijs op vmbo-t niveau. Soms is een vmbo-t diploma alleen haalbaar met wat extra hulp en heeft een leerling een ondersteuningsbehoefte. In dat geval gaan we met elkaar in gesprek over welke ondersteuning wel en niet mogelijk is op de Jorismavo. In het SOP, schoolondersteuningsprofiel, hebben we beschreven welke ondersteuning we kunnen bieden.