Ziekteverzuim en verlof

Om de dagelijkse gang van zaken in en om de school soepel te laten verlopen hebben we een aantal regels en afspraken. Deze huis- en leefregels zijn opgeschreven in het schoolreglement. Tevens kent onze school een eigen verzuimbeleid. Het is de taak van de ouders/verzorgers om zich consequent aan de regels m.b.t. te laat komen, ziek melden, verlof aanvragen e.d. te houden. Alleen zo kan de controle van verzuim efficiënt worden uitgevoerd.

Ziekte

Ziekmeldingen kunt u telefonisch doorgeven aan de receptie, voor 09.00 uur. Tel: 024 3235175. Hetzelfde geldt voor betermeldingen.

Tandarts, dokter, e.d.

Ruim voorafgaand aan de afspraak ontvangen we graag bericht van de ouders. Dat kan op de volgende manieren:

  1. Bij voorkeur ontvangen wij een bericht, verstuurd vanuit het e-mailadres van ouder/verzorger, op info@jorismavo.nl met de volgende info: Voor- en achternaam leerling, klas, reden en datum en tijd absentie.
  2. Een kopie van de afsprakenkaart. Afgeven bij de receptie of een e-mail naar info@jorismavo.nl .
  3. Een ingevuld verlofaanvraagformulier. Afgeven bij de receptie of een e-mail naar info@jorismavo.nl .

 

Uitzonderlijk verlof

Dit betreft bijvoorbeeld vakantie onder schooltijd, bezoek vervolgopleiding of een officiële plechtigheid. Wij ontvangen graag een ingevuld verlofaanvraagformulier én, indien van toepassing, een kopie van de uitnodiging c.q. kennisgeving. Inleveren bij de receptie of een bericht per e-mail naar info@jorismavo.nl .

Deze aanvragen moeten altijd worden beoordeeld door de directie van de school. U ontvangt een schriftelijke reactie of het verlof wordt goedgekeurd/afgewezen door de directie van de school. Wij vragen u dit verlof zo tijdig mogelijk aan te vragen. Leerplicht Nijmegen heeft voor dit soort aanvragen deze richtlijnen opgesteld.

Verlofaanvraagformulier

Regionaal verzuimprotocol Nijmegen e.o. - voor uitgebreide info