De voorbereidingen

Wanneer alles volgens plan verloopt, verhuizen we aan het begin van schooljaar 2020-2021 naar een spiksplinternieuw schoolgebouw op de vmbo campus vlakbij het Goffertpark.  Op de campus komen twee schoolgebouwen: Het Rijks en de Jorismavo. We blijven de kleinschalige school die we zijn waar we in een veilige, positieve omgeving samen leven en leren. Maar dan in een open, fris modern gebouw. Een droom die werkelijkheid wordt.


Schooljaar 2020-2021 komt steeds dichterbij! Het ontwerp is inmiddels af, we zijn al aan het nadenken over de verhuizing; welke spullen nemen we mee? Wat gaan we nieuw kopen? En natuurlijk denken we al na over de mogelijkheden die ons prachtige nieuwe gebouw ons biedt. De Gelderlander heeft daar een mooi artikel over geschreven. Klik hier voor dat artikel.


Impressie

 

 

 

 

Waarom?

Ons schoolgebouw aan de Heyendaalseweg is mooi en gezellig. Het is een fijne, vertrouwde plek voor leerlingen en medewerkers. Het heeft ook nadelen: er is geen gymzaal en het binnenklimaat is niet optimaal te regelen waardoor het in de zomer heel warm wordt in de lokalen, in de winter koud.

Sommige nadelen worden in de toekomst alleen maar groter, omdat het toekomstgerichte onderwijs vraagt om andere indeling van de ruimte zodat we verschillende werkvormen aan kunnen bieden. De huidige lokalen en de aula zijn te klein om leerlingen in groepen te laten werken. Willen we onze onderwijsvisie vorm geven, dan is nieuwbouw veel effectiever dan verbouw van de huidige school.

Een kleinschalige school

De Jorismavo blijft de rustige, positieve en veilige school met kleine, overzichtelijke klassen. Op de vmbo-campus hebben we ons eigen gebouw op een eigen terrein, een eigen ingang, schoolplein en fietsenstalling. Het nieuwe schoolgebouw biedt ruimte aan maximaal 240 leerlingen, dus we blijven een heel kleine school. In het plan van eisen hebben we als uitgangspunten gezet: kleinschalige opzet waarbij iedereen in beeld is. Er is een heldere structuur in het gebouw die bijdraagt aan transparantie. Leerlingen en medewerkers zijn samen eigenaar van gebouw.

Tijdpad

Een belangrijk uitgangspunt is dat het onderwijs geen hinder ondervindt van de bouw en de verhuizing. Daarom hebben de leerlingen tot de verhuizing les aan de Heyendaalseweg.

De voorbereidingen voor de bouw zijn gestart. De bouw start in 2019 en de verhuizing is rond de herfstvakantie van 2020. Het schooljaar 2020-2021 zitten we grotendeels, als alles volgens plan verloopt, in de nieuwbouw.

Leerlingen die nu (in 2017-2018) in de brugklas zitten, doen hun examen in het nieuwe gebouw. Voor leerlingen in leerjaar 2,3,4 verandert er niets.

Globale planning

okt 2017/dec 2018

jan/dec 2019

jul /aug 2020

okt 2020

voorbereidingsfase

bouw 

verhuizing

start lessen

 

Goede buren

Het Rijks is onze buurschool op de vmbo campus. We zijn en blijven twee zelfstandige scholen, maar we delen de gymzaal. Op termijn zullen we nog meer gebruik maken van elkaars faciliteiten.

Heeft u vragen over de nieuwbouw? Stel ze via info@jorismavo.nl