techniek

Wat is techniek?
Techniek is alles wat door mensen gemaakt is. De mens heeft allerlei behoeftes. Met technische oplossingen probeert men daarin te voorzien. Bij het vak techniek leer je omgaan met technische producten en problemen op te lossen.

Techniek is een doevak voor meisjes en jongens. Je kunt techniek het best leren door dingen te maken. Je gebruikt bij dit vak veel machines en gereedschappen. Als je daarmee werkt, is veiligheid heel belangrijk.

De nadruk ligt op de sociale vaardigheden en de werkhouding. De techniek is een middel om samenwerken, zelfstandigheid, concentratie en veiligheid te bevorderen. Dit gebeurt door middel van werkopdrachten. Elk werkstuk heeft een bepaalde moeilijkheidsgraad en heeft een andere doelstelling, bijvoorbeeld nauwkeurigheid en doorzettingsvermogen. De leerlingen leren omgaan met machines, zoals de kolomboormachine, de schuurplaat en elektrische figuurzaag. Daarbij wordt de nadruk gelegd op de veiligheid. Niet alleen de veiligheid voor jezelf, maar ook voor anderen.

Voor leerlingen is het boeiend om met materialen bezig te zijn en die te bewerken tot een mooi en werkend eindproduct. Dit varieert van een draadspelletje waarbij draad verbogen wordt tot een Chinese puzzel tot het maken van een piratenboot waar veel soorten bevestigingen in zitten. Ook doen leerlingen aan onderzoek met behulp van practicummateriaal zoals technisch lego of IKEA-kindermeubilair.

Zoals uit het voorgaande blijkt, doen leerlingen erg veel met hun handen maar alleen nadat zij eerst het hoofd gebruikt hebben. Ook zal een stuk theorie behandeld moeten worden want anders weet de leerling niet of hij/zij een schroefje, een boutje een nippeltje of een moertje moet gebruiken. Bij het vak techniek moet de leerling leren overleggen en samenwerken. Dit komt regelmatig terug.