Rapport- en infoavonden

Aan het begin van elk nieuw schooljaar vindt er voor elk leerjaar een informatieavond plaats. Op deze avond worden de ouders/verzorgers ingelicht over alle zaken die van belang zijn voor het betreffende leerjaar. Ouders/verzorgers kunnen op deze avond hun vragen omtrent de algemene gang van zaken of juist omtrent het specifieke leerjaar stellen.
Binnen elke klas bespreken de ouders/verzorgers samen met de mentor vervolgens de groepsaangelegenheden.

U kunt in de agenda op de site kijken voor de actuele data van de komende informatieavonden.

Er zal ook steeds een mededeling komen voorafgaand aan een informatieavond.