Boeken

Aanschaf schoolboeken

Iedere leerling kan per leerjaar één keer een boekenpakket bestellen op kosten van de school. Voor de levering van de boeken heeft de school een overeenkomst gesloten met de firma Iddink. Voor het gebruik van het boekenpakket wordt een borgsom van € 75,00 gevraagd.

Inleveren schoolboeken

Ook het innemen van de gebruikte schoolboeken wordt georganiseerd door de firma Iddink. Voor de procedure van het inleveren van de schoolboeken klikt u boeken-inleveren.

Borg schoolboeken

Een borg draagt eraan bij dat er minder beschadigingen aan de schoolboeken ontstaan en dat er minder boeken kwijt raken. Bovendien zorgt een borg ervoor dat het verhalen van eventuele schade minder kosten met zich meebrengt. Daardoor kan de school het budget dat ze van de overheid krijgt zo goed mogelijk inzetten voor goede leermiddelen.

De scholen van de Scholengroep Rijk van Nijmegen hebben besloten, na verkregen instemming van de oudergeleding van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, een borg van € 75,00 per leermiddelenpakket te vragen. U  ontvangt dit bedrag terug als uw kind de boeken weer onbeschadigd heeft ingeleverd. Het betalen van een borg is niet verplicht. Mocht het voor u onmogelijk zijn om de borg te betalen of wilt u geen borg betalen, dan kunt u dat op de website van Iddink aangeven door het vinkje uit te zetten. U blijft wel aansprakelijk voor schade en/of vermissingen van schoolboeken of andere leermiddelen uit het leermiddelenpakket.