< Terug naar alle mededelingen

Vacature Medezeggenschapsraad ouderlid

Gepubliceerd op 18 juni 2018

De MR van de Jorismavo bestaat uit twee docenten en twee ouders. De directeur is veelal op verzoek van de MR aanwezig. Binnen de MR worden beleidszaken van de school besproken, zoals onder andere de begroting, de ouderbijdrage, personeelsaangelegenheden, toekomstplannen. Afhankelijk van het onderwerp wordt er advies gevraagd aan de MR of is er instemming nodig van de MR. Soms is er alleen instemming van de personeelsgeleding nodig (bijvoorbeeld bij formatieplannen) een andere keer is er weer instemming van de oudergeleding nodig (bijvoorbeeld bij het vaststellen van de ouderbijdrage).

Vanaf komend schooljaar is er een vacature voor een ouder binnen de MR (Medezeggenschapsraad).

Vindt u het leuk om bezig te zijn met onderwijs, wilt u mee praten over verschillende aspecten van de school waarop uw zoon/ dochter onderwijs volgt, dan is deze rol mogelijk ook iets voor u.

Bent u geïnteresseerd dan kunt u zich tot uiterlijk 24 juni per e-mail kandidaat stellen voor deze vacature doormiddel van het sturen van een motivatiebrief naar mr@jorismavo.nl.

Wilt u informatie of heeft u vragen, dan kunt u die eveneens per e-mail (zie boven) stellen.

De zittingstermijn van 1 van beide ouders is verstreken. Deze ouder stelt zich opnieuw verkiesbaar.

Als er meerdere kandidaten zijn, zal er een verkiezing plaats vinden middels een e-mail aan alle ouders.

Indien zich 1 kandidaat meldt, zal deze ouder worden geacht te zijn gekozen.

 

Met vriendelijke groet,

MR-Jorismavo