< Terug naar alle mededelingen

SE's na meivakantie

Gepubliceerd op 30 juni 2020

Aan het einde van de ochtend bereikte ons het bericht dat de centrale eindexamens voor dit schooljaar geschrapt worden. Dat betekent dat de resultaten van de schoolexamens (SE’s) bepalend zullen zijn voor het al dan niet slagen van de leerlingen. Scholen hebben de ruimte gekregen om de SE’s later af te nemen en goed te kijken naar de inhoud en vorm van de toetsen. Waar mogelijk mogen toetsen bijvoorbeeld op afstand of mondeling afgenomen worden.

Samen met de docenten gebruiken we de komende tijd om goed te kijken hoe we het SE het best vorm kunnen geven. Daarbij is het voor ons het allerbelangrijkst dat de leerlingen niet benadeeld worden door deze zeer uitzonderlijke situatie. Zodra we de inhoud en vorm van de SE’s bepaald hebben, berichten we daar uiteraard over. Wat betreft de planning kunnen we nu al wel melden dat er vóór de meivakantie geen schoolexamens (SE’s) afgenomen zullen worden. Dat geeft ons en de leerlingen tijd om voor een goede voorbereiding te zorgen.

In uitzonderlijke gevallen zal er voor de meivakantie voor een enkeling een inhaaltoets plaatsvinden, daarover worden leerlingen en hun ouders/verzorgers persoonlijk geïnformeerd. We nemen zeker geen toetsen in groepsverband af.

Ik realiseer me dat het niet doorgaan van de eindexamens een ingrijpende maatregel is. Dat voelen wij ook zo. De een zal het bericht met gejuich ontvangen hebben, een ander baalt er misschien van. Ik verzeker u dat wij er alles aan doen om ervoor te zorgen dat leerlingen niet benadeeld zullen worden en een eerlijke kans krijgen op een verdiend, waardevol diploma.

Ellen van der Zanden
Directeur