Jeugdarts en GGD

De GGD Regio Nijmegen ondersteunt de school bij het opsporen van gezondheidsproblemen bij leerlingen en probeert deze ook te voorkomen. Het Schoolgezondheidsteam van de GGD-afdeling Jeugdgezondheidszorg doet dit door alle leerlingen te onderzoeken en te volgen. Samen met de school begeleidt het Schoolgezondheidsteam leerlingen met problemen (zie Zorg Advies Team). In overleg met de ouders worden leerlingen met leer- en/of gezondheidsproblemen naar de juiste hulpverlenende instantie verwezen. Steeds meer wil de GGD de aandacht richten op het voorkómen van gezondheidsproblemen, onder andere door het geven van (groeps)voorlichting aan ouders en leerlingen, door het ondersteunen van de docenten en door het adviseren van gemeenten over hun jeugdbeleid. De jeugdarts wordt ingezet wanneer er sprake is van ziekteverzuim om mee te denken over het voorkomen van verzuim en eventueel overleg te hebben met behandelaars.

Samenstelling Schoolgezondheidsteam Jorismavo

  • Jeugdarts | mevr. S. Wellink
  • Sociaal-verpleegkundige | mevr. N. Faddegon

Heb je vragen over je lichaam, gevoel of over dingen waar je thuis liever niet over praat? Kijk dan eens op JouwGGD.nl. Hier vind je veel informatie. Bijvoorbeeld over alcohol, roken en drugs, over gevoel, gezondheid, je lichaam, relaties en seks. Heb je vragen waarover je graag anoniem met een GGD arts wilt chatten? Ook dat kan, iedere werkdag tussen 15.00 en 17.00 uur en 19.00 en 21.00 uur, via www.jouwggd.nl.

Meer lezen:  over Jeugdgezondheidszorg op het VO: publicatie