Verlof-kaart en andere formulieren

Regels en afspraken

Om de dagelijkse gang van zaken in en om de school soepel te laten verlopen hebben we een aantal regels en afspraken. Deze huis- en leefregels zijn opgeschreven in het schoolreglement. Het is de taak van de ouders/verzorgers om zich consequent aan de regels m.b.t. te laat komen, ziek melden, verlof aanvragen e.d. te houden. Alleen zo kan de controle van verzuim efficiënt worden uitgevoerd.
 

Het gebruik van de verlof-aanvraagkaart.

Verlofaanvragen ontvangen wij graag (ruim) van te voren, zodat deze op tijd geregistreerd kunnen worden in Magister.

Reguliere verlofaanvragen (tandarts/huisarts bezoek) worden in behandeling genomen en verwerkt door de receptie. 

De verlofkaart kunt u hieronder downloaden en opsturen naar het vermelde emailadres. info@Jorismavo.nl

Uitzonderlijk verlof (bijvoorbeeld een vakantie onder schooltijd of een bruiloft) moet goedgekeurd worden door de directie van de school. Van een uitzonderlijk verlofaanvraag ontvangt u altijd een schriftelijke reactie.

Wanneer het gaat om een officiële plechtigheid, gebeurtenis of activiteit ontvangen we hier ook graag een (gescande) kopie van.

Download de verlof-aanvraagkaart