Samenwerking studiebegeleiding Nijmegen

De Jorismavo biedt de organisatie Studiebegeleiding Nijmegen de mogelijkheid en faciliteiten om na schooltijd op school leerlingen van de Jorismavo te begeleiden bij onder andere het plannen en organiseren van hun huiswerk. U kunt hierbij denken aan: vooruit werken, inhalen, herhalen, oefenen en bijspijkeren, plannen en organiseren, studievaardigheden en overhoring. Studiebegeleiding Nijmegen gaat uit van de wil van de leerling om goede cijfers te halen en een positief zelfbeeld te kunnen ontwikkelen.

Modules

Er zijn verschillende modules die zijn afgestemd op het ontwikkelingsproces van de leerling. In overleg met ouder en leerling wordt de meest geschikte begeleidingsvorm gekozen en een plan van aanpak gemaakt. Door regelmatige evaluaties met de ouder(s)/verzorger(s) wordt het plan van aanpak eventueel bijgesteld als de ontwikkeling van de leerling daarom vraagt. Persoonlijke coaches zorgen voor een prettige sfeer en samenwerking , bereikbaarheid en aanspreekbaarheid, voor zowel de ouders als de docenten/mentoren van school. Verslaglegging, evaluatie, gesprekken op school, leerlingvolgsysteem, maatwerk, contacten per e-mail, advies worden aangeboden.

Openingstijden

Studiebegeleiding Nijmegen is elke middag van 14.25 tot 18.00 uur beschikbaar op de Jorismavo. In proefwerkweken: indien mogelijk aansluitend op de toetstijden. In weken van verkort lesrooster: aansluitend op de laatste les.

Aanmelding/contact

De contactpersoon op de Jorismavo is Kady Janssen, ze is te bereiken via  jorismavo@studiebegeleidingnijmegen.nl

Aanmelding kan telefonisch of per e-mail.
Telefoon: 024 - 344 87 28
E-mail: info@studiebegeleidingnijmegen.nl.
Ouders worden door Studiebegeleiding Nijmegen altijd uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Daarbij is bij voorkeur uw zoon/dochter ook aanwezig. Meer informatie kunt u vinden op www.studiebegeleidingnijmegen.nl.