Huiswerkklas

Het is voor leerlingen van de Jorismavo mogelijk om op maandag, woensdag en donderdagen  hun huiswerk te maken in de huiswerkklas. De huiswerkklas is een rustige plek om het huiswerk te maken. Leerlingen worden in de huiswerkklas door ondersteuners (begeleiders Passend Onderwijs) begeleid bij het plannen en het maken van hun huiswerk. Eén vakdocent is hierbij ook aanwezig.

Aanmelding

 • Een leerling wordt door de ouders, mentor en eventueel in overleg met het zorgteam aangemeld via het formulier dat op de website staat. 
 • Vooraf wordt bepaald met welk doel de leerling is geplaatst in de huiswerkklas.
 • Plaatsing in de huiswerkklas is tijdelijk. Na elke periode vindt er een korte evaluatie plaatsEr kan eventueel besloten worden tot verlenging. 

Voorbereiding

 • De leerling zorgt er zelf voor dat hij de benodigde boeken bij zich heeft.
 • Voor leerlingen die dit nodig hebben, maakt de leerling samen met de ondersteuner, voorafgaand aan de huiswerkklas, een planning zodat hij bij de start van de huiswerkklas meteen kan beginnen.

Regels en dagelijkse gang van zaken

 • De leerling zorgt ervoor dat hij op tijd aanwezig is in het lokaal.
 • In de huiswerkklas gelden regels en afspraken zoals in een gewone les.
 • In overleg met de ondersteuner of vakdocent mag er muziek via oortjes beluisterd worden. Een smartphone mag alleen hiervoor gebruikt worden.
 • Tijdens het huiswerkuur  mag er in overleg met de ondersteuner of vakdocent iets worden gegeten of gedronken.
 • Als de leerling eerder klaar is met het maken van zijn huiswerk, blijft hij in het lokaal en gaat hij verder met een vak waar hij moeite mee heeft. Voor Wrts kan hier ook een laptop gebruikt worden. Er wordt dus het hele uur gewerkt aan schoolse zaken. Voor alle vakken zal er lesmateriaal aanwezig zijn.

Afmelden

 • Dit kan vooraf door de mentor te mailen of op de dag zelf bij de betreffende docent door de leerling.
 • Als er 1 tussenuur voor de huiswerkklas is, dan moet de leerling wachten. Als de begeleidende docent dan ook een tussenuur heeft, kan een leerling soms eventueel al eerder zijn huiswerk makenAls er 2 tussenuren zijn, dan vervalt de hwk voor de leerling. 
 • Zonder reden wegblijven wordt door de docent direct gemeld aan de ouders en de mentor. Bij 3x weg blijven zonder reden wordt de lln. uit de hwk verwijderd.
 • De huiswerkklas is in lokaal 1 (gewijzigd!)

De tijden van de huiswerkklas

 • Maandag     15.20 uur  –  16.10 uur - dhr. G. Verhelst
 • Woensdag   15.20 uur  –  16.10 uur - mw. Y. van den Berg
 • Donderdag  15.20 uur  –  16.10 uur - dhr. R. Smeets

Opgave formulier voor de huiswerkklas