Zak-slaagregeling

De slaag/zak regeling vmbo-T
Schooljaar: 2017-2018

Vereisten om te slagen voor het eindexamen vmbo schooljaar 2017-2018
a.   Het gemiddelde van bij het centraal examen behaalde cijfers: 5,5 of hoger;
en b. Nederlandse taal Voor het vak Nederlandse taal ten minste het eindcijfer 5;
en c. met inachtneming van de eisen genoemd bij punt b   voor één examenvak eindcijfer 5 of hoger, voor overige examenvakken eindcijfer 6 of hoger;
of voor één examenvak het eindcijfer 4, voor overige examenvakken eindcijfer 6 waarvan ten minste één eindcijfer 7 of hoger;
of voor twee examenvakken het eindcijfer 5, voor overige examenvakken eindcijfer 6 of hoger waarvan ten minste één eindcijfer 7 of hoger;
en d.   voor het vak lichamelijke opvoeding en het kunstvak uit het gemeenschappelijk deel een “voldoende” of “goed”;
en e.   voor het profielwerkstuk “voldoende” of “goed”.