wiskundeles

Fijn, wiskunde!

Dat willen we vaak horen.
Wiskunde is orde scheppen in de ideeën en gedachten in je hoofd.
Wiskunde is veel meer dan rekenen alleen.
Wiskunde is geweldig.
Een belangrijk hulpmiddel is de wiskundige taal.
Het goed aanleren van deze taal is erg belangrijk.
Hier op school wordt gewerkt met de Methode Netwerk van Uitg. Noordhoff.
Bij het leerboek hoort een werkboek en een cd-rom.
Het leerboek is zo opgebouwd dat de leerlingen die dat willen én kunnen zelfstandig (verder) kunnen werken.
Het gebruiken van de cd-rom is juist voor die leerlingen die moeite hebben om het abstracte om te zetten in het visueel begrijpelijke: leerlingen leren door middel van de gebruikte applets wat er precies aan de hand is of wat er van ze gevraagd wordt.
Veel leerlingen vinden wiskunde echt leuk.
Wij, docenten wiskunde zijn er van overtuigd: wiskunde kan iedereen doen als je de uitleg goed volgt en het huiswerk goed bij houdt.