Vanaf klas 2 krijgen de leerlingen van onze school les in Natuur-scheikunde. De methode die daarbij gebruikt wordt, is PULSAR voor vmbo-KGT, een methode van Noordhoff. In deze methode is de leerstof verdeeld over een leerboek, twee activiteitenboeken en een online leeromgeving. Elk hoofdstuk omvat 4-5 paragrafen, een rekenvaardigheid en 2 keuzeopdrachten. De overige opdrachten staan in het activiteitenboek. Daarin staan ook de werkbladen voor de keuzeopdrachten en de practica. Aan het eind van elk hoofdstuk is er een test jezelf.
Elke leerling heeft toegang tot een online leeromgeving waar per hoofdstuk een minicursus, een minigame en een oefentoets te vinden zijn.

Overeenkomstig de opzet van de basisvorming zijn voor het 2e en 3e leerjaar de vakken Natuurkunde en Scheikunde gecombineerd tot het vak NaSk. In elk hoofdstuk wordt echter duidelijk aangegeven welke onderwerpen thuis horen bij de Natuurkunde of bij de Scheikunde. In klas 4 moeten de leerlingen immers toch weer de keus maken voor één van de examenvakken Natuurkunde (NaSk1) of Scheikunde (NaSk2), waarbij het vak Scheikunde de laatste jaren niet meer wordt aangeboden als examenvak, vanwege de zeer geringe belangstelling.

In klas 2 wordt er naar gestreefd om het onderwijs zo praktisch mogelijk aan te bieden. Hiertoe beschikt de Jorismavo over een ruim praktijklokaal, waar onze leerlingen aan de zijwanden kunnen beschikken over een 8-tal energie-plekken, die een elektriciteits-, water- en een gas-aansluiting hebben, zodat 16 leerlingen (in groepjes van twee) hier practicum kunnen doen. Daarnaast beschikt het lokaal over een demonstratietafel voor de docent. Tijdens het practicum staat het begrip “veiligheid” voorop. Zo krijgen de leerlingen allemaal een laboratoriumjas en veiligheidsbril op, wanneer er met chemicaliën en/of de gasbrander gewerkt wordt. Daarnaast beschikt het lokaal uiteraard over de vereiste veiligheidsvoorzieningen, zoals een poederblusser, een nooddouche, oogdouche, branddeken en een noodstop voor de hoofdtoevoer van zowel gas- als elektriciteit.