De Jorismavo kiest ervoor om de leerlingen extra te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun vaardigheden. Dit komt tot uitdrukking in onder andere:

 

  • Taalvaardigheid staat als vak voor 1 lesuur per week ingeroosterd in alle leerjaren. Het taalbeleidsplan van de school dient als uitgangspunt voor de invulling van de lessen en toetsing van de verschillende onderdelen.
  • Rekenvaardigheid staat als vak voor 1 lesuur per week ingeroosterd in alle leerjaren. Het rekenbeleidsplan van de school dient als uitgangspunt voor de invulling van de lessen. De leerlingen worden voorbereid op het voldoende kunnen afronden van de (verplichte) landelijke rekentoets.
  • Sociale vaardigheden worden getraind in het vak Leefstijl, dat voor 1 lesuur per week op het lesrooster van de eerste klas staat. Zie ook Leefstijl.
  • Gesprek- en presentatievaardigheden worden zowel geïntegreerd in de vakken getraind en getoetst als in aparte trainingen in leerjaar 4. De laatstgenoemde o.a. om onze leerlingen goed voor te bereiden op de overstap naar het vervolgonderwijs.