Met de invoering van passend onderwijs is iedere school verplicht om een schoolondersteuningsprofiel (SOP) op te stellen. In het schoolondersteuningsprofiel staat welk aanbod aan onderwijs, zorg en ondersteuning de school kan bieden. Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o. legt van alle aangesloten scholen de profielen bij elkaar om te zorgen dat alle leerlingen binnen het samenwerkingsverband de beste plek voor onderwijs en (extra) ondersteuning krijgen. Zo wordt duidelijk of alle leerlingen een passende plek kunnen krijgen.

Uitgebreidere informatie vindt u in dit PDF BESTAND.

Voor meer informatie hierover kunt u terecht op Passendonderwijs