LET OP: DE NIEUWE PTA’S en PTO’S VAN HET SCHOOLJAAR 2016-2017 STAAN HIER ONDER!

PTA – Programma van Toetsing en Afsluiting.

Het PTA is een door het ministerie van onderwijs verplicht gesteld onderdeel van het onderwijs in de bovenbouw van het VMBO. Het PTA-3 geeft een overzicht van de planning van de leerstof en toetsen in leerjaar 3 en is te lezen op de website bij Onderwijs/PTA’s. Het PTA-4 bestaat uit een overzicht van de toetsen en opdrachten die meetellen voor het schoolexamen en is te lezen op de website bij Onderwijs/PTA’s.

Hieronder vindt u de PTA’s voor klas 3T en klas 4T van 2016-17:

Download het PTA van klas 3 VMBO-T

Download het PTA van klas 4 VMBO-T

PTO – Programma van Toetsing Onderbouw.

Hieronder vindt u de PTO’s van klas 1 en 2 van 2016-2017:

Download het PTO van klas 1 VMBO-T

Download het PTO van klas 2 VMBO-T