Aan het begin van elk nieuw schooljaar vindt er voor elk leerjaar een informatieavond plaats. Op deze avond worden de ouders/verzorgers ingelicht over alle zaken die van belang zijn voor het betreffende leerjaar. Tevens wordt op deze avond het “leerjaar infoboekje” uitgereikt, met daarin o.a. de jaarplanning. Ouders/verzorgers kunnen op deze avond hun vragen omtrent de algemene gang van zaken of juist omtrent het specifieke leerjaar stellen.
Binnen elke klas bespreken de ouders/verzorgers samen met de mentor vervolgens de groepsaangelegenheden.

Klik HIER voor de pdf-presentatie van klas 2 voor het schooljaar 2016-17

Klik HIER voor de pdf-presentatie van klas 3 voor het schooljaar 2016-17

Klik HIER voor de pdf-examenvoorlichting van klas 4 voor het schooljaar 2016-17