De medezeggenschapsraad van de Jorismavo is opgenomen in de medezeggenschapsraad van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Personeel en ouders van de Jorismavo zijn in deze medezeggenschapsraad vertegenwoordigd.
In de GMR van de Scholengroep Rijk van Nijmegen heeft namens de Jorismavo 1 ouder zitting.

Voor een presentatie van de leden van de MR klikt u hier.

Jaarverslag 2015-2016 in pdf

Jaarplanning 2016-2017

De vergaderdata voor komend schooljaar zijn als volgt vastgesteld:

12 september
31 oktober
12 december
30 januari
13 maart
10 april
22 mei
03 juli

Aanvang vergadering 20.00 uur.