De Jorismavo vindt burgerschapsvorming erg belangrijk. Hierbij gaat het zowel om kennis (weten), kunnen (doen) en houdingen (willen) met betrekking tot democratie, participatie en identiteit. Naast projecten komen aspecten van burgerschapsvorming daarom terug in het curriculum van verschillende vakken. Deze onderdelen tellen 1x mee voor het portfolio Burgerschap. De stage telt 5x mee. Het gemiddelde van de onderdelen van leerjaar 1, 2 en 3 telt mee voor het examenvak maatschappijleer1 in het vierde leerjaar. Voor meer informatie verwijzen we u naar de beleidsplannen Burgerschap & MAS 2011-2014 en 2014-2017 .

Maatschappelijke stage

De Sint Jorisschool heeft er na het opheffen van de wettelijke verplichte stage voor gekozen de maatschappelijke stage voort te zetten. De doelen van de stage bevinden zich vooral in het domein participatie (Doel 4 t/m 6) maar ook doelen uit de domeinen democratie en identiteit worden door de stage direct of indirect aan de orde gesteld.(Doel 2, en 7 t/m 9). Het streven om de stage doorgang te laten vinden, wordt ingegeven door het enthousiasme van de leerlingen en docenten maar ook door de belangrijke bijdrage van de stage aan hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Bovendien mogen naar onze mening door het opheffen van het verplichte karakter de stage ook een beroepsvoorbereidend doel hebben en in een commerciële omgeving plaatsvinden, mits onbetaald.

De stage begint in de school met corveetaken en activiteiten voor het goede doel. De school is immers de oefenplaats voor de maatschappij. In klas 3 gaan de leerlingen corveetaken uitvoeren om de school en gaan zij echt op stage. Klik hier voor meer informatie voor de invulling van de stage in de school en het promotiefilmpje van de maatschappelijke stage klas 3.

 

Portfolio Burgerschapsvorming en Maatschappelijke Stage schooljaar 2016-2017:  zie de PTO/PTA voor 2016-2017

 

Mededelingen

Verslag MAS stage van klas 3: klik


Programma werkweek klas 3 (MAS) 18 t/m 21 oktober.


Goede Doel 2016

Beste leerlingen klas 2,

Het Goede Doel van de school Is Weggeefhoek Geven&Nemen Arnhem. Een organisatie die spullen inzamelt voor huishoudens die financieel minder daadkrachtig zijn. Vorig jaar hebben jullie cadeaus voor Sinterklaas ingepakt voor deze organisatie.

De komende periode zal jullie mentor jullie meer informatie geven over het Goede Doel. De leerlingen klas 2 zullen in de werkweek gaan sponsorzwemmen (donderdag 20 oktober). Zij gaan daarvoor sponsors werven, waarna zij zoveel mogelijk baantjes gaan zwemmen. Daarna zullen zij het geld bij de sponsors in gaan zamelen. Dit geven zij aan hun mentor. Deze activiteit telt voor 3 uur mee in het Portfolio Burgerschapsvorming. Mevrouw Engelen leider van de organisatie komt kijken tijdens het zwemmen.

Cees Faber

Coördinator Burgerschap&MAS JorisMavo