De school is een maatschappij in het klein. Om de betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de leerlingen bij en voor hun school te vergroten, wordt het corvee opgenomen in het Portfolio Maatschappelijke Stage (MAS). Voor klas 3 betekent dit dat zij tijdens het mentoruur het schoolplein schoon gaan maken en het zwerfvuil langs de looproute naar de Coöp op gaan ruimen. De buurtvereniging en de Coöp worden hiervan op de hoogte gesteld.

De looproute en het schoolplein worden gedurende het hele schooljaar 3x per week schoongemaakt tijdens het mentoruur door groepjes van twee leerlingen onder begeleiding van de conciërges, de heren van Haare, Severijns en Brouwer.

De taken van het corvee klas 3:

Looproute naar de Coöp opruimen
1. Melden bij meneer van Haare, meneer Severijns of meneer Brouwer.
2. Materialen pakken:
Oranje hesjes i.vm. de veiligheid.
Grijpstekken/ handschoenen/ vuilniszak.
3. Het zwerfvuil op en langs de looproute naar de Coöp opruimen.

Let op: Het corvee telt mee voor het portfolio maatschappelijke stage.

Bij slecht of niet uitgevoerde corveediensten dienen de leerlingen het corvee na schooltijd alsnog goed uit te voeren/ in te halen. Meneer van Haare, meneer Severijns of Brouwer hebben hierbij het laatste woord.