Leerjaar 1 2 3 4
Nederlands 4 4 3 4
Engels 3 3 3 4
Duits 3 3 3 4
Aardrijkskunde 2 2 2 4
Geschiedenis 2 2 2 4
Biologie 1 1 3 4
Verzorging 1 1
Wiskunde 4 4 3 4
Natuur/scheikunde 2 3 4
Economie 2 3 4
Handvaardigheid a) 2 2 2 4
Tekenen a) 2 1  
Techniek a) 2 1
Culturele en kunstzinnige vorming 1  
Maatschappijleer   1
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2
Leefstijl 1
Taalvaardigheid 1 1 1  
Rekenvaardigheid 1 1 1  
Mentoruur 1 1 1 1
Totaal 32 33 33 28-30

Toelichting op de (aanpassingen in de) lessentabel:

  1. a) De vakken Handvaardigheid (Hv), Tekenen (Te) en Techniek (Tn) vormen samen de sectie Beeldend Vormen. In klas 4 is BV het examenvak, met de praktische specialisatierichting Handvaardigheid.