Na elk schooljaar verlaat een aantal leerlingen de school, te weten:
1.   De examenkandidaten die, al dan niet met een diploma op zak, een nieuwe weg inslaan.
2.   De leerlingen die om een andere reden tussentijds de school verlaten. Sommigen gaan (terug) naar het reguliere voortgezet onderwijs, anderen gaan naar een sector of niveau in de bovenbouw van het vmbo die de Jorismavo niet aanbiedt, weer anderen naar het ROC en enkelen naar een andere vorm van svo-onderwijs.

 

UITSTROOM SINT JORISLEERLINGEN IN DE ONDERBOUW: 
UITSTROOM NAAR:
VMBO LEERJAAR
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
VMBO 2 3 4 4 4 7 1
VMBO 3 13 11 14 11 4 6 10 8 7
HAVO 2 1
HAVO 3 1 1 1 3 1 1 1

 

UITSTROOM SINT JORISLEERLINGEN IN DE BOVENBOUW:
UITSTROOM NAAR: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
HAVO LEERJAAR  4 6 3 11 15 3 6 3 5
MBO/ROC 34 39 46 36 41 60 44 48
ARBEIDSPROCES 2 4 2 1

 

 EXAMENRESULTATEN  VMBO-T
Schooljaar Niveau                           Aantal examenkandidaten
2005-2006 Vmbo-T                                  37
Totaal aantal kandidaten    37
AFGEWEZEN 1
GESLAAGD 34 = 97,3 %
2006-2007 Vmbo-T                      42
Totaal aantal kandidaten    42
AFGEWEZEN 2
GESLAAGD 40 = 95,2 %
2007-2008 Vmbo-T                      45
Totaal aantal kandidaten    45
AFGEWEZEN 2
GESLAAGD 43 = 95,6 %
2008-2009 Vmbo-T                      42
Totaal aantal kandidaten    42
AFGEWEZEN 3
GESLAAGD 39 = 92,9 %
2009-2010 Vmbo-T                      41
Totaal aantal kandidaten    41
AFGEWEZEN 7
GESLAAGD 34 = 82,9 %
2010-2011 Vmbo-T                      68
Totaal aantal kandidaten    68
AFGEWEZEN 7
GESLAAGD 61 = 89,7 %
2011-2012 Vmbo-T                      57
Totaal aantal kandidaten    57
AFGEWEZEN 9
GESLAAGD 48 = 84,2 %
2012-2013 Vmbo-T                      50
Totaal aantal kandidaten    50
AFGEWEZEN 2
GESLAAGD 48 = 96,0 %
2013-2014 Vmbo-T                      33
Totaal aantal kandidaten    33
AFGEWEZEN 3
GESLAAGD 30 = 91,0 %

 

 EXAMENRESULTATEN VMBO-B-K-T
2006 Totaal aantal kandidaten  42                     Afgewezen             Geslaagd
VMBO-T                             42                           2                          40
Totaal aantal geslaagd:                                                                40 = 95,2 %
2007 Totaal aantal kandidaten   54                    Afgewezen               Geslaagd
VMBO-B                               5                            0                           5
VMBO-K                             19                            1                           18
VMBO-T                             30                            4                          26
Totaal aantal geslaagd:                                                                 49 = 90,7 %
2008 Totaal aantal kandidaten   57                     Afgewezen             Geslaagd
VMBO-B                              2                             0                          2
VMBO-K                            10                             1                           9
VMBO-T                             45                             2                           43
Totaal aantal geslaagd:                                                                 54 = 94,7 %
2009 Totaal aantal kandidaten 50                      Afgewezen               Geslaagd
VMBO-K                                8                              4                           4
VMBO-T                              42                              3                          39
Totaal aantal geslaagd:                                                                 43 = 86,0 %
2010 Totaal aantal kandidaten 54                      Afgewezen              Geslaagd
VMBO-K                              13                             3                          10
VMBO-T                              41                              7                          34
Totaal aantal geslaagd:                                                                44 = 81,5 %
2011 Totaal aantal kandidaten 68                      Afgewezen             Geslaagd
VMBO-T                              68                           7                          61
Totaal aantal geslaagd:                                                                61 = 89,7 %
2012 Totaal aantal kandidaten 57                      Afgewezen              Geslaagd
VMBO-T                              57                          9                            48
Totaal aantal geslaagd:                                                                 48 = 84,2 %
2013 Totaal aantal kandidaten 50                      Afgewezen              Geslaagd
VMBO-T                              50                          2                           48
Totaal aantal geslaagd:                                                                 48 = 96,0 %
2014 Totaal aantal kandidaten 33                      Afgewezen               Geslaagd
VMBO-T                              33                          3                            30
Totaal aantal geslaagd:                                                                 30 = 91,0 %