De zorgcoördinator coördineert alle interne en externe zorg. Alle interne en externe contacten met hulpverleners lopen via de zorgcoördinator. Tevens heeft de zorgcoördinator ervaring en affiniteit met de groep zorgleerlingen waar het reguliere onderwijs geen of onvoldoende voorzieningen voor kent. De zorgcoördinator analyseert de hulpvraag van leerlingen en organiseert en delegeert de zorg. De zorgcoördinator is steunpilaar c.q. coach voor mentoren en vakleerkrachten De zorgcoördinator is lid van het managementteam.