De remedial teacher begeleidt leerlingen individueel of in kleine groepjes. R.T. richt zich in de meeste gevallen op de volgende situaties:

  • wegwerken van leerachterstanden.
  • ontwikkelen en aanleren van goede leergewoonten en werkwijzen.
  • aanwijzingen geven in geval het aanleren van vaardigheden en het maken/leren van huiswerk op problemen stuit.
  • begeleiding bieden bij ernstige leerproblemen.