De orthopedagoog heeft leerlingen in begeleiding die vooral kampen met persoonlijkheidsproblemen. Daarnaast is de orthopedagoog betrokken bij de begeleiding van de leerlingen, via het opstellen van handelingsplannen en het geven van adviezen aan docenten en andere begeleiders. Tevens verzorgt de orthopedagoog de faalangst reductie trainingen.